contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

1 juni 2014 10:00
Pingjum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV JAN REITSMA PINGJUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris I. Kuiper
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op zondag 1 juni organiseerde KV Jan Reitsma een KNKB Jongens A-klasse wedstrijd en een KNKB Jongens B-klasse wedstrijd, beter bekend als de ‘van Popta-partij’.
Bij de A’s stonden 4 parturen op de lijst, zij hadden een poulewedstrijd. De B’s waren met 23 partuur, zij speelden een door elkaar loten wedstrijd met verliezersronde. Er is ook altijd een Koningsprijs aan deze partij verbonden: de van Popta-Koningsketting.
De zon was heerlijk aanwezig op deze mooie kaatsdag en maakte het voor de kaatsers, keurmeesters en toeschouwers heel aangenaam. Daarnaast werd er ook prima op niveau gekaatst!

Prijswinnaars B-klasse del
1e prijs: Warner Herrema (Menaam), Tycho de Groot (Menaam) en Ewald Seepma (Oosternijkerk)
2e prijs: Bote Jellema (Easterein), Habtamu Emke de Hoop (Wommels) en Anton Buwalda (Schettens)
3e pijs: Jurre Rinia (Makkum), Marc Burger (Witmarsum) en Wesley Vriesema (Minnertsga)
verliezersronde B-klasse:
1e prijs: Tom Gerard Cats (Menaam), Jan Tijtsma (Anjum) en Jens Visser (Minnertsga)
2e prijs: Edzer Rijpstra (Stiens) , Willem van Abbema (Schettens) en Joran Gerbranda (Sexbierum)
3e pijs: Mike van den Berg (Grou), Harm de Vries (Tzummarum) en Bouke Willem Tuinman (Dronrijp)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers