contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Afdeling afd

25 mei 2014 10:00
St. Jacobiparochie
Categorie Pupillenjongens KNKB
Soort Afdeling
Vereniging KV HET NOORDEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris P. van Dijk
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Prijswinnaars in de afdeling van dertig partuur; de twee derde prijzen gingen naar Dronrijp Mark Minnesma, Rick Minnesma, Jorn Lars van Beem en Engelum Douwe Dijkstra, Jelmer en menno Osinga.
2e prijs Berlikum Allard van Wigcheren, Bauke Zuiderhof, Thomas Dijkstra en de 1e prijs en wisselprijs Tzum met de kaatsers Steven Koster, Robin Benders en Redmer Cnossen.

Bij de opstappers 27 tweetallen
De 2 derde prijzen Gerrit Hendriks Lollum, Folkert Smid Witmarsum en Christiaan Semler Exmorra, Jesper Tolsma Roordahuizum. 2E prijs Martijn Wiersma Kimswerd, Jelger vd Meulen Stiens 1e prijs Anco Vroom Britsum en Simon vd Vaart Spannum

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers