contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk

25 augustus 2013 10:00
Winsum
Categorie Pupillenjongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV WINSUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Bij de Pupillenjongens door elkaar loten B + herk. hadden we maar liefst 32 partuur op de lijst.
In de winnaarsronde hadden we een spannende finale met alles aan de hang. Mark Minnesma (Dronryp) en Roan Hooghiemstra (Wijnaldum) gingen met de eerste prijs naar huis, de tweede prijs was voor Freerk Blanksma (Wier) en Geert Siegersma (Minnertsga). De twee derde prijzen waren voor Folkert Smit (Witmarsum) en Tjardi Hoeksma (Grou) en voor Stefan Heitmeijer (Berltsum) en Douwe Lycklama à Nijeholt (It Heidenskip).
In de verliezersronde ging de eerste prijs naar Jorrit Tolsma (Arum) en Jasper Pranger(Sneek). De tweede prijs is gewonnen door Dennis Strikwerda (Exmorra) en Jorn Dijkstra (Makkum). De derde prijs was voor Hidde de Vries (Minnertsga) en Bas van Wigcheren (Berltsum).

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers