contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten del + verl.afd

3 augustus 2013 11:00
Witmarsum
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV PIM MULIER
Wedstrijdsecretaris M Reitsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

De opstapwedstrijd voor jongens telde afgelopen zaterdag 22 parturen. Er werd fel gestreden om de fraaie prijzen welke bestonden uit horloges. Uiteindelijk bleek het partuur van Erwin Zijlstra de sterkste.

De uitslag:
1. Erwin Zijlstra, Easterlittens, Remco Dooper, Witmarsum en Catrinus van Wieren, Ried;
2. Jan Peter Bootsma, Itens, Johan Hibma, Arum en Gerrit Winkel, Stiens;
3. Jehannes Gietema, Akkrum, Wieger Nutte Visser, Anjum en Simon Brolsma, Tzummarum.

(foto's: Lijkle Spijksma)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers