contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten del + verl.afd

21 juli 2013 11:00
Makkum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV MAKKUM
Wedstrijdsecretaris C. van der Weerdt
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Zilveren Zwaan Jongens Afdelingswedstrijd te Makkum.

Op een tropische zondag, 21 juli, is deze Jongens Afdelingswedstrijd en de Jongens del. + verliezers afdeling wedstrijd verkaatst.
Er gingen 36 partuur van start in de Afdeling.
In de 1e omloop was de partij tussen Dronrijp en Witmarsum 1 direct een uitdaging voor deze twee kanshebbers vandaag. Dronryp won echter eenvoudig met 5/2 – 6/4, kaatste de volgende omlopen goed door en plaatste zich voor de halve finale. Hierin troffen zij het partuur van Wommels, die in een hele spannende 4e omloop het partuur van Makkum 2 had verslagen met 5/5 – 6/4. De beste in deze halve finale was Dronryp, zij wonnen met 5/2 – 6/2.
De andere finalist was Sexbierum. Dit partuur had in de 4e omloop het partuur van Berlikum 1 verslagen met 5/3 – 6/4 en had een staand nummer in de halve finale.
De finale werd vrij vlot verkaatst. De winst was voor Dronryp in 5/3 – 6/4.


Uitslag Jongens Afdeling:
1e prijs gouden horloges: Dronryp, Sybren Blanksma, Sander Kingma en Wierd Baarda
2e prijs: Sexbierum, Durk Ennema, Mark Jan IJkema en Joran Gerbranda
3e prijs: Wommels, Marco Weijer, Pieter Sijtsma en Bouke Fopma
4e prijs: Makkum 2, Eelke Reinsma, Simen Bootsma en Jouke Vlasbloem
4e prijs: Berlikum 1, Andre v. Dellen, Patrick Nauta en Remco Dijkstra
De prijzen werden aangeboden door Cafe-Rest. De Zwaan te Makkum en T. en J. Adema Systeemafbouw te Makkum. De kransen werden aangeboden door: Autorijschool A. Poog te Makkum.


De del. en verliezersafdeling lijst werd gekenmerkt door vele kaatsers die afhaakten na verloren te hebben in de eerste omloop van de afdelingswedstrijd.
De zorgvuldig gelootte lijst moest vele malen worden aangepast, maar dat verliep zonder problemen en zo ging de Groothandel Bergsma Partij van start.
De finale ging hier tussen het partuur van Mart v.d Molen, Pieter Kleinjan en Ate Visser. Zij kaatsten in de 3e omloop tegen Bart Reijenga, Joram Dijkstra en Jesse Tjoelker en wonnen met 5/5 – 6/0. Vervolgens hadden zij een staand nummer.
De halve finale ging tussen het partuur van Wiebe Dijkstra, Auke Boomsma en Roy v.d. Berg en het partuur van Dirjan Bouma, Klaas Pier Folkertsma en Nies Douwe Yntema. Vrijwel ieder eerst eindigde op 6/6 en na een lange partij was de finale een feit voor Dirjan, Klaas Pier en Nies Douwe: 5/5 – 6/4.
In de finale ging het gelijk op, maar uiteindelijk pakten Dirjan, Klaas Pier en Nies Douwe de eerste prijs in 5/4 – 6/2.

Uitslag Jongens del. + verliezers afdeling.
1e Prijs: Dirjan Bouma (Grou), Klaas Pier Folkertsma (Wons) en Nies Douwe IJntema (Easterein)
2e Prijs: Mart v.d. Molen (Witmarsum), Pieter Kleinjan (Witmarsum) en Ate Visser (Broeksterwoude)
3e Prijs: Wiebe Dijkstra (Anjum), Auke Boomsma (Morra) en Roy v.d. Berg (Grou)
De prijzen werden aangeboden door Groothandel Bergsma te Franeker.
Makkum. De kransen werden aangeboden door: Autorijschool A. Poog te Makkum.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers