contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

23 juni 2013 10:00
Raerd
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV WEZ WIS RAERD
Wedstrijdsecretaris W.P. Kooistra
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

In Raerd stonden 20 parturen op de lijst bij de Jongens door elkaar loten. Ondanks zeer wisselvallig weer waarbij zon, regen en wind elkaar aflosten, werd het toch een prachtige kaatsdag voor alle kaatsliefhebbers. Bij menig partij werd er zeer spannend gekaatst waarbij de winnaar niet te voorspellen was. Er werd gekaatst met een herkansingsronde.

Gerrit Winkel, Jelle Bram Hoekstra en Herre de Vries stonden aan het einde van de kaatsdag met de mooie kransen om. De eerste omloop wonnen ze overtuigend met 5-0 en 6-2. De winst in de tweede omloop was er met 5-1 en 6-6. In de derde omloop werd er zeer spannend gekaatst wat resulteerde in : 5-5 en 6-6. De laatste slag in de finale viel op 5-4 en 6-2.

Uitslag
Winnaarsronde:

1e prijs:
Gerrit Winkel (Stiens)
Jelle Bram Hoekstra (Leeuwarden)
Herre de Vries (Minnertsga)

2e prijs:
Joran Gebranda (Sexbierum)
Jouke Dotinga ( Gauw)
Eelke Reinsma (Makkum Fr),

3e prijs:
Willem van de Beek (Ingelum)
Auke Boomsma (Morra)
Habtamu Emke de Hoop (Wommels).

Herkansing:
Bouke Fopma, Rense Sijbesma en Tjisse Poelstra verloren de eerste omloop met 5-3 en 6-6. In de herkansingsronde werd er gewonnen met 5-4 en 6-2. De derde omloop ging gemakkelijk met 5-3 en 6-6. En de finale werd gewonnen met 5-4 en 6-0.

1e prijs:
Bouke Fopma (Wommels)
Rense Sijbesma (Dronryp)
Tjisse Poelstra (Minnertsga)

2e prijs:
Lex Potma (Hommerts)
Jouke Vlasbloem ( Idsegahuizum)
Marco Weijer (Wommels)

3e prijs:
Durk Ennema (Sexbierum)
Fedde Okkinga (Arum)
Simen Bootsma (Makkum Fr).

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers