contact zoeken wedstrijden

Jongens Vrije formatie vf onbeperkt + herk.

22 juni 2013 10:00
St. Nicolaasga
Categorie Jongens (J)
Soort Vrije formatie
Vereniging KV DE OORSPRONG
Wedstrijdsecretaris J. Buitenga
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

tijdens de jongens vrije formatiepartij van zaterdag 22 juni was de hele eerste omloop vrij eenzijdig. de winnende parturen zetten hun tegenstanders zonder veel moeite opzij. in de tweede omloop kwam er meer strijd in het spel en drie van de vier partijen eindigden in 5-5. In de derde omloop opnieuw zo'n partij met (bijna) alles aan de hang, en ook de finale eindigde in 5-5 (6-2) De uitslag
SINT NICOLAASGA. Jongens v.f onbeperkt. (15 parturen): 1.: Jelmer Plantinga (Alde Leije), Dirjan Bouma (Grou) en Marco de Groot (Franeker), 2.: Pieter Sijtsma (Wommels), Jouke Vlasbloem (Idsegahuizum) en Jesse Rinia (Makkum), 3.: André van Dellen (Berltsum), Sander Kingma (Dronryp), Bart Reijenga (Witmarsum) en Marten Bergsma (Minnertsga), Mart van der Molen (Witmarsum) en Wierd Baarda (Dronryp).
In de verliezersronde wonnen Wiebe Dijkstra (Anjum), Nick Leistra (Tzummarum) en Kevin Jordi Hiemstra (Stiens), 2.: Johannes Reiker (Scharnetgoutum, Rémon Tie Bouma (Easterein) en Lex Potma (Hommerts).

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers