contact zoeken wedstrijden

Heren 2e klasse Door elkaar loten del

25 mei 2013 11:00
Schettens-Longerhouw
Categorie Heren 2e klasse
Soort Door elkaar loten
Vereniging SV LONGERHOUW-SCHETTENS
Scheidsrechter Wieren, van L.
Wedstrijdsecretaris S. Burger-Algra
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Partuur Rein Hiemstra c.s. eerste bij heren 2e klas del in Schettens

Met 5-3 6-4 heeft het partuur Rein Hiemstra (Sint Annaparochie), Johannes van der Veen (Pietersbierum) en Auke-Geert Ybema (Ferwoude) zaterdag de heren tweede klasse wedstrijd d.e.l. in Schettens gewonnen van hun tegenstanders Chris Outhuijse
(Franeker), Jan Bauke Tolsma (Arum) en Jelle Scharringa (Wjelsryp).

De kleine premie was voor Age-Anne Posthumus (Minnertsga), Roel Hoekstra (Ternaard) en Willem Heeringa (Tzummarum). In de halve finale was het winnende partuur Age-Anne Posthumus sterker, want de uitslag was 5-5 6-2.

Eerste omloop: 1. Rienk Jelle Hibma, Kars Zeinstra, Rick Poortstra – 2. Sytse Hibma,
Yme van der Graaf, Rudmer Okkinga (2-5 0-6); 3. Age Sikma, Bauke Dijkstra, Pieter van der Schoot – 4. Rein Hiemstra, Johannes van der Veen, Auke-Geert Ybema (4-5 0-6; 5. Jelte Visser, Arjen van der Zee, Jan Sjoerd Tolsma – 6. Elgar Boersma, Jan Sipke Tuinman,Willem Heeringa (5-1 6-4); 7. Chris Outhuijse, Jan Bauke Tolsma, Jelle Scharringa -- 8. Jelmer Siegersma, Steven de Bruin, Pytrik van Rosendal (5-1 6-0);; 9. Gerard Hiemstra, Niels van der Wal, Kees van der Schoot – 10. Age-Anne Posthumus,Roel Hoekstra, Willem Heeringa, bijgeloot (4-5 6-0).
Tweede omloop: 2 – 4 (3-5 2-6); 5 – 7 (4-5 2-6); 10 staand nummer.
Halve finale: 10- 4 (5-5 2-6). Finale: 7 – 4 (3-5 4-6)
v.l.n.r. het winnende partuur vanRein Hiemstra, Johannes van der Veen en Auke-Geert Ybema.

(foto’s: Lijkle Spijksma)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers