contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten A klasse verl. Ronde

26 augustus 2012 11:00
Grou
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging KV IT WETTERLAN
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

De jongens categorie van de KNKB was zondag 26 augustus te gast bij kaatsvereniging “It Wetterlân.” Er werd gekaatst in een een A- en een B-klasse, respectievelijk stonden er 4 en 12 parturen op de lijst. Onder de toch nog goede weersomstandigheden werd er vol gestreden voor de felbegeerde kransen en bijbehorende envelop met inhoud. Sponsor van deze wedstrijd was SHP Bouwbedrijven.
In de A-klasse bleef het tot het laatst toe spannend, drie parturen kwamen in de laatste poulewedstrijd nog in aanmerking voor de prijzen. Uiteindelijk is het het partuur van Kars Zeinstra, Franeker, Wierd Baarda, Dronrijp en Jacob van de Bos, Holwerd, dat met de krans huiswaarts keert. De tweede prijs was voor Allard Hoekstra, Franeker, Laas Pieter van Straten, Feinsum en Evert Pieter Tolsma, Winsum.
Ook in de B-klasse was het spannend. De halve finale werd pas beslist met alles aan de hang. Het partuur van Jehannes Gietema, Akkrum, Roald Bruinsma, Britsum en Rémon Tie Bouma, Easterein trok aan het kortste eind en moest genoegen nemen met een derde plaats.
In de finale waren Marten Bergsma, Minnertsga, Hesling Seepma, Oosternijkerk en Ewald Seepma, Oosternijkerk met 5-3 en 6-2 te sterk voor het partuur van Christiaan Drayer, Ferwoude, Jelte Drijfhout, Poppenwier en Bote Jellema, Easterein.
In de B-klasse werd naast een winnaarsronde ook een verliezersronde verkaats. De eerste prijs in de verliezersronde was voor Remco Schiphof, St. Jacob, Arjen vd Zee, Firdgum en Teun Miltenburg, Boslward. De tweede prijs in de verliezersronde ging naar André van Dellen, Berltsum, Marco van Houten, Harlingen en Roeland Damsma, Bolsward.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers