contact zoeken wedstrijden

Schoolmeisjes Vrije formatie verl. Ronde

7 juli 2012 10:00
Goenga
Categorie Schoolmeisjes KNKB
Soort Vrije formatie
Vereniging KF DE LEGE GEAEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

De útslaggen:
1. Louise Krol (Ie), Sjanet Wijnia (Wommels) en Jennie Terpstra (Mantgum)
2. Anne Monfils (Kimswert) en Sandra Hofstra (Wjelsryp)
3. Jildou Felkers (Stiens), Mintje Meintema (Dronryp)
Ferliezersrunte:
1. Serena Hovenga (Marsum), Lotte Delgrosso (Marsum) en Marije Hellinga (Deinum)
2. Rixt Sinnema (Wergea), Leila-Janneke Moufakkir (Reduzum) en Berber Ekema (Poppenwier)

Finale winners: 5-4 6-6
Finale ferliezers: 5-2 6-4

Foto´s komme noch

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers