contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten verl. Ronde

1 juli 2012 10:00
Franeker
Categorie Schooljongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV JAN BOGTSTRA
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Eindelijk zaten de weersomstandigheden eens mee in Franeker bij de van der Hem Partij voor schooljongens. Voor de A-klasse waren vier parturen geselecteerd. Het partuur van Durk Ennema (Sexbierum), Robert Broeders (Ried) en Nick Leistra (Tzummarum) wisten in de poule al hun partijen overtuigend te winnen. Partuur Roel Pieter de Jong (Ried), Ruben Eijzenga (Berltsum), Kevin Jordi Hiemstra (Stiens) wisten beslag te leggen op de tweede prijs. Zij wonnen twee partijen. De partij tussen de nummers één en twee eindige in 5-1 en 6-0.
Mevrouw van der Hem reikte eigenhandig de prijzen uit aan de winnaars. Twintig jaar heeft ze deze partij gesponsord. Ze is een echte liefhebber van het kaatsen en vaste bezoeker van de PC. Alle prijswinnaars ontvingen mooie eretekens ter herinnering. De sponsoring van deze partij zal worden voortgezet door haar kinderen zodat de partij de naam blijft houden van de familie van der Hem.
In de B-klasse stonden 19 partuur op de lijst. De finale bij de winnaars ging tussen de parturen (12) Jimmy Geertsma (Dronryp), Wesley Vriesema (Minnertsga), Boele Terpstra (Oosternijkerk) en (19) Harm de Vries (Tzummarum), Jetze Lutzen Plantenga (Hijum), Ids Poelsma (Minnertsga). Partuur 12 won deze strijd met 5-2 6-4. Partuur (17) Sil Leystra (Westhoek), Reindert Boonstra (Franeker), Patrick van Dellen (Berltsum) behaalden de derde prijs.
In de verliezersronde ging de finale tussen (11) Jan Harmen Folkerts (Lollum), Mike Faber (Sexbierum), Marc Burger (Witmarsum) en (18) Tiede Draijer (Tzummarum) Wesley Bollema (Franeker), Klaas Bosma (Makkum). Deze partij werd met 5-4 6-0 beslist in het voordeel van partuur 11. Partuur (14) met Warner Mink (Wergea), Mike van den Berg (Grou), Jordi Reitsma (Jelsum) werd derde.
Het einde van deze kaats partij die onder de goede leiding stond van Tjerk Seffinga was om ca. 16.30 uur. Volgend jaar zien we graag iedereen weer terug voor de volgend editie van de van der Hem partij.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers