contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten met verl. Afd

2 juni 2012 11:00
Marsum
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV FOARUT
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris S. Meesters
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

We gingen van start met 18 partuur waarvan vele partijen op 5-5 pas werden beslist .
Om half 7 viel de laatste slag de finale werd in stijl afgesloten met 5-5 6-6
waar na de 1e prijs was voor :Sander Hoekstra Tzum,Pytrik van Rosendal Stiens,
Gertjan Bootsma Itens,
2e prijs:Erwin Zijlstra Easterlittens,Doede Rients Okkema Easterein,Gerrit Scharringa Wjelsryp.
3e prijs:Wybren Postma Ingelum,Teun Miltenburg Bolsward,Fedde Akkerman,
heel veel dank voor de vrijwilligers die mede hebben gezorgd dat alles soepel verliep.
voor meer info en foto,s zie www.kv-foarut.nl

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers