contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten A klasse

20 augustus 2011 11:00
Lollum-Waaxens
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging KV MEIINOAR IEN
Wedstrijdsecretaris S. Veenje-Akkerman
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op zaterdag 20 augustus waren de jongens A klasse te gast in Lollum. Dit werd mogelijk gemaakt door onze vaste sponsor Royal Lankhorst Euronete in Sneek. Onder ideale omstandigheden kon er een poule van vier parturen verkaatst worden. De strijd om de prijzen was zeer spannend en uiteindelijk werd het beslist op tegeneersten.
Aan het eind van drie omlopen was de prijsverdeling als volgt:

1e:
Hendrik Bouwhuis Bolsward
Jan Bauke Tolsma Arum
Johannes van der Veen Pietersbierum

2e:
Jan Sipke Tuinman Dronryp
Jan Schurer Arum
Jelle Attema Idsegahuizum

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers