contact zoeken wedstrijden

Jongens Vrije formatie herkansing

14 augustus 2011 10:00
Stiens
Categorie Jongens (J)
Soort Vrije formatie
Vereniging KC DE BOER
Scheidsrechter Kooistra, A.B.
Wedstrijdsecretaris H. Miedema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Bij KC de Boer in Stiens is de jongens Vrije formatie verkaatst.
De 1e prijs ging naar Haye Jan Nicolai van Britsum,Jan Friso Bruinsma van Wommels en Hendrik Bouwhuis van Bolsward.
De 2e prijs ging naar Arjen van der Zee van Firdgum,Patrick Nauta van Berlikum en Remco Dijkstra van Berlikum.
De 3e prijs ging naar Jelle Attema van Idsegahuizum,Jelle Sipke Tuinman van Dronrijp en Willem Heeringa van Tzummarum.
In de herkansing ging de 1e prijs naar Jan Bouke Tolsma van Arum,Roan-Hein Joostema van Minnertsga en Enno Kingma van de Westhoek.
De 2e prijs was voor Johannes van der Veen van Pietersbierum
Erwin Zijlstra van Easterlittens en Pieter van der Schoot van Sexbierum.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers