contact zoeken wedstrijden

Jongens Afdeling

17 juli 2011 10:00
Makkum
Categorie Jongens KNKB
Soort Afdeling
Vereniging KV MAKKUM
Wedstrijdsecretaris C. van der Weerdt
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Zilveren Zwaan partij zondag 17 juli 2011

Onder mooie weersomstandigheden werd in Makkum gekaatst om de gouden klokjes.
Op de lijst 38 partuur,er waren spannende partijen maar er werd vooral zeer goed gekaatst.
In de 2de omloop een spannende partij tussen Makkum en Berlikum. Makkum kwam na grote achterstand weer terug maar het was Berlikum die uiteindelijk wonnen .Ook de partij tussen bolsward en het Noorden was zeer spannend met de winst voor de jongens van St.Jacobiparochie.
De twee parturen die met de 4de prijs naar huis gingen waren Minnertsga en Dronrijp.
In de halve finale Wommels tegen Franeker.Ook hier zeer spannend maar het was Franeker die het in de finale het op mocht nemen tegen Sexbierum.
De finale was zeer spannend en er werd heel goed gekaatst.Bij de stand 5-4 6/4 werd na goed tussenspel de kaats voorbij geslagen door Sexbierum.In de historie van de Zilveren Zwaan was het de eerste keer dat Sexbierum won.
Deze partij werd mede mogelijk gemaakt door Cafe-Restaurant de Zwaan,Theo en Jorn Adema Systeemafbouw,autorijschool A. Poog en bloemenmagazijn v/d Woude

Bij de d.e.l stonden 21 partuur op de lijst.
In de halve finale partuur 2 Tjitse-Ben Hoekstra,Romke Kroondijk en Sjoerd Smits tegen Richard Tamminga,Marc Speerstra en Haye-Jan Nicolay. Winst voor laatstgenoemde.
In de finale mochten zij het opnemen tegen Evert Telenga, Remmelt Bouma en Sybren Blanksma. Het partuur Richard Tamminga cs waren oppersterk en wonnen met 5-0 6/0.
Deze partrij werd mede mogelijk gemaakt door Groothandel Bergsma.

Uitslag Zilveren Zwaan
1ste Sexbierum Johannes v.d Veen, Kees v.d Schoot en Pieter v.d Schoot
2de Franeker Kars Zeinstra, Allard Hoekstra en Christiaan de Haan
3de Wommels Wietse Fopma, Jelle de Vries en Jan-Friso Bruinsma
4de Minnertga Marten-Pieter Bergsma, Roan-Hein Joostema en Sieb Driessen
4de Dronrijp Remco Kuperus, Jan-Sipke Tuinman en Wierd Baarda

Uitslag Groothandel Bergsma partij
1ste Richard Tamminga, Marc Speerstra en Haye-Jan Nicolay
2de Evert Telenga, Remmelt Bouma en Sybren Blanksma
3de Tjitse-Ben Hoekstra, Romke Kroondijk en Sjoerd Smits

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers