contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten herkansing

9 juli 2011 10:00
locatie kaatsveld Stiens
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

ook de B Klasse was in Stiens na een spannende finale van 5-5 6-2 voor de latere winnaaes kon deze partij alle kanten op. de tegenstanders van winnaars bleven bij op 5-4 en na een aantal bovenslagen en een kaats op 6-0 maakten ze 5-5 en namen daarna ook nog een 2 punten voorsprong, maar de winnaars lieten dit niet op zich zitten en trokken op 5-5 6-2 aan het langste eind.
1e prijs Richard Tamminga Hurdegaryp
Jelte Drijfhout Poppenwier
Jordy Joustra Winsum
2e prijs Wietse Fopma Wommels
Doede Rients Okkema Easterein
Tjebbe Galema Burgwerd
3e prijs Johannes Bonnema Tzummarum
Bouke Fopma Wommels
Jelle de Vries Wommels
en Remco Dijkstra Berlikum
Ale van der Galien Vrouwenparochie
Jacob van der Bos Holwerd

herkansingronde
1e prijs Remco Miedema Issegahuizum
Simon Brolsma Tzummarum
Noa van Gils Dronrijp
2e prijs Rein Hiemstra Sint Annaparochie
Emiel Wijma Makkum fr
Marco Weier Wommels

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers