contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten herkansing

18 juni 2011 10:00
Hurdegaryp
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV REITSJE HIM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris J. Hemrica
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Haye Jan Nicolay (Britsum), Jan Sipke Tuinman (Dronrijp) en Tjitse Ben Hoekstra (Harlingen) pakten zaterdag de zege bij de d.e.l. – wedstrijd voor jongens in Hurdegaryp.

In de A-klasse was de tweede prijs voor Ramon Hoogerhuis (Tzummarum), Allard Hoekstra (Franeker) en Richard Tamminga (Hurdegaryp).

In de B-klasse was de zege voor Pieter Sijtsma uit Wommels en Bote Jellema uit Eastereins. De tweede prijs was voor Thomas Kuperus uit Jortwert, Sander Kingma uit Dronryp en Herre de Vries uit Minnertsga.
Verder was er nog een derde prijs voor Patrick Nauta uit Berlikum, Jan Peter Bootsma uit Itens en voor Evert Telenga uit Menaldum

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers