contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse

29 mei 2011 11:00
Deinum
Categorie Pupillenjongens KNKB
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging SF DEINUM
Wedstrijdsecretaris R. Talsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Der is yn de A-klasse keatst mei fiif partoeren yn in poule.Elts partoer hat fjouwer kear keatst.Net ien fan de partoeren wûn alle fjouwer partijen.Uteinlik wûn partoer 2 mei Jolt Vollema fan Peins en Tycho de Groot fan Menaam de earste priis mei 23 earsten foar en15 tsjin.De twadde priis wie foar partoer 5 mei Tom Gerard Cats fan Menaam en Patrick van Dellen fan Berltsum mei 23 earsten foar en 16 tsjin

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers