contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten herkansing

29 mei 2011 10:00
Marsum
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV FOARUT
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris S. Meesters
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Met een strakke wind over het veld en zo nu en dan wat regen wat het spelpeil niet te goede kwam waren de resultaten wat een zijdig op enkele partijen na.
Echter in de finale van de verliezersronde die werd op 5-5 6-6
beslist met een 5-0 achterstand verloor partuur 3 en was de prijs voor partuur 10
winnaarsronde :

1e prijs:
Wierd Baarda Dronryp
Henk Jan de Jong Bitgum
Jelte Vis Arum

2e prijs:
Jan Bauke Tolsma
Albert Douwe Spoelman Deinum
Pieter de Vries Wommels

3e prijs:
Marten Pieter Bergsma Minnertsga
Jesse Rinia Makkum
Sjoerd Theo van der Hem


Verliezersronde:
1e prijs:
Sieb Driessen Minnertsga
Remco Dijkstra Berlikum
Erik Flohr Holwerd

2e prijs:
Pytrik van Rosendal Stiens
Bart Reijenga Witmarsum
Riemer de Groot Drachten

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers