contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten A klasse

15 mei 2011 11:00
Makkum
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging KV MAKKUM
Wedstrijdsecretaris C. van der Weerdt
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Albert Rinia K.N.K.B. schooljongens A- en B klasse te Makkum.
Zondag 15 mei 2011

Op de lijst stonden 30 partuur in de B klasse.
Er werd om 10.00 uur gestart in 15 perken op het veld te Makkum.Er werd goed gekaatst door alle jongens en vooral ook heel sportief.
In de halve finale streden in de winnaarsronde de parturen van Wybren Postam en Lex Potma tegen het partuur Wessel Miedema en Wout Zijlstra winst was voor partuur Wessel Miedema cs
De andere halve finale ging tussen het partuur van Jurre Rinia ,plaatselijke favoriet en Willem Ruisch tegen het partuur Fedde Okkinga en Simen Bootsma de andere plaatselijke favoriet. Deze werd gewonnen door Fedde Okkinga cs.
De finale was tussen partuur Wessel Miedema cs en Fedde Okiinga cs
Partuur Wessel Miedema nam een grote voorsprong en gaf dit niet meer uit handen.Met 5-3 6/0 waren de kransen voor hen.
In de verliezersronde werden de halve finales gekaatst tussen partuur Roald Bruinsma en Anton Born tegen partuur Jimmy Geertsma en Fedde Akkerman de winst was voor partuur Jimmy Geertsma cs.
De andere halve finale tussen de parturen Piter v.d Ploeg en Sjaak Bakker tegen Johannes Reiker en Catrinus van Wieren ,partuur Johannes Reiker cs. won deze partij.
De finale tussen tussen werd gewonnen ,met 5-4 6/6 door Jimmy Geertsma cs.
Om half 5 de laatste slag waarna de voorzitter de prijzen aan de kaatsers uitreikte.

In de A klasse twee poules van 4 partuur. Er werd zeer spannend gekaatst.Het regende hier bovenslagen. Maar ook werd er goed opgeslagen.
Om de derde plaats werd gekaatst door Evert Pieter Tolsma en Rykhelt Smink tegen Gerrit Winkel en Nick Leistra.Deze werd met 5-3 6/6 gewonnen door Evert Pieter Tolsma cs.
De finale ging tussen Dirjan Bouma en Marco de Groot tegen Mark Jan Ykema en Ruben Eijzinga.
Deze werd gewonnen met 5-1 6/6 door het partuur van Dirjan Bouma cs.


Uitslag A Klasse
1ste prijs Dirjan Bouma Grou
Marco de Groot Franeker
2 de prijs Mark Jan Ijkema Sexbierum
Ruben Eijzinga Berliku
3 de prijs Evert Pieter Tolsma Winsum
Rykhelt Smink Baaium


Uitslag B Klasse
1 ste prijs Wessel Miedema Berlikum
Wout Zijlstra Folsgare
2 de prijs Fedde Okkinga Arum
Simen Bootsma Makkum
3 de prijs Wijbren Postma Ingelum
Lex Potma Hommerts
3 de prijs Jurre Rinia Makkum
Willem Ruisch Stiens


Verliezersronde
1 ste prijs Jimmy Geertsma Dronrijp
Fedde Akkerman Stiens
2de prijs Johannes Reiker Scharnegoutum
Cathrinus van Wieren Ried
3 de prijs Roald Bruinsma Britsum
Anton Born Berlikum
3 de prijs Piter v.d Ploeg Holwerd
Sjaak Bakker Achlum

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers