contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten verlafd/del

8 mei 2011 11:00
Holwerd
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging V.v.V. CONCORDIA
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Jongens verliezers afdeling / Del

17 parturen was een goed gevulde lijst voor deze partij

1e Haye Jan Nicolay Britsum
Remmelt Bouma Weidum
Kees van der Schoot Sexbierum
2e Tjitse Ben Hoekstra Harlingen
Arjen van der Zee Firdgum
Patrick Miedema Peins
3e Richard Tamminga Hardegarijp
Wybrand Boersma Weidum
Thomas Kuperus Jorwerd
3e Jacco Kooistra Easterein
Jorrit Jitse Meinsma Jorwert
Jesse van der Molen Witmarsum


Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers