contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Vrije formatie vf+verlr vf

15 augustus 2010 10:00
Easterlittens
Categorie Schooljongens
Soort Vrije formatie
Vereniging KV ONDER ONS
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris H. Zijlstra-Rodenhuis
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Marten Pieter Bergsma (Minnertsga), Patrick Nauta (Berlikum) en Wierd Baarda (Dronryp) hebben de 1e prijs gewonnen op de schooljongens VF in Easterlittens (5-2, 6-4). De 2e prijs ging naar het partuur van Jehannes Gietema (Akkrum), Laas Pieter van Straten (Finkum) en Dirjan Bouma (Grou). De 3e prijs was voor Remco Dijkstra (Berlikum), Erwin Zijlstra (Easterlittens) en Pieter van der Schoot (Sexbierum).

In de verliezersronde (5-2, 6-0) was de 1e prijs voor Remmelt Bouma (Weidum), Herre de Vries (Minnertsga) en Harm Smit (Reduzum). En de 2e prijs naar Marco Weijer (Wommels), Chris Monfils (Kimswerd) en Pieter de Vries (Wommels).

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers