contact zoeken wedstrijden

Jongens Afdeling afd

8 augustus 2010 10:00
Franeker
Categorie Jongens KNKB
Soort Afdeling
Vereniging KV JAN BOGTSTRA
Scheidsrechter Hiemstra, S.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

“De generale voor de Freule” Zondag 8 augustus in Franeker.

Omdat door het slechte weer tijdens de PC op het Sjûkelân niet meer te kaatsen was is de wedstrijd verplaatst naar sportcomplex Bloemketerp. K.V. Jan Bogtstra heeft veel extra werk moeten verzetten om het hier allemaal voor elkaar te krijgen, materiaal , catering, alles moest verplaatst worden. Maar het zag er prima uit en we kregen complimentjes over het gezellige veld en de goede verzorging. Daar doe je het dan voor want “de generale” niet door laten gaan zoals een aantal jaren geleden kun je tegenover de kaatsers niet maken.
Het weer zat ook nog mee, zodat het een goede kaatsdag is geweest. Een minuut of 10 voor zes viel de laatste bal. In de eerste omloop waren enkele partijen waarvan van te voren de uitslag niet te verspellen viel, maar ook veel wedstrijden waarin de tegenpartij geen of slechts één bordje aan de telegraaf kreeg.
De tweede omloop gaf eigenlijk hetzelfde beeld te zien, 5-4 6 gelijk was hier de hoogste score. In de derde omloop had Arum geen enkele moeite met Gaast-Ferwoude en ook Bolsward gunde Folsgare slechts een bordje. Tussen Dronrijp en Sexbierum-Pietersbierum ontstond een pittige strijd waarbij Dronrijp met 4-5,0-6 naar de volgende omloop kon. Ook de wedstrijd tussen St. Annaparochie en Wjelsryp gaf strijd te zien, St. Annaparochie wist dit te winnen met5-4-6-2. In de vierde omloop was Arum te sterk voor St. Jacobiparochie, ze wonnen met 2-5,4-6 en Dronrijp kon het niet afmaken tegen Bolsward, ze verloren met 3-5,
6-6. St. Annaparochie had een staand nummer en moest het in de halve finale opnemen tegen Arum. Dit wonnen ze met 5-3-6-6. Bolsward had in de halve finale een staand nummer en kwam in de finale tegen St. Annaparochie. Bolsward pakte het eerste bordje doordat St. Anna op 2-6 kwaad uitsloeg, maar St. Anna maakte het snel eersten gelijk. Zo werden de bordjes om en om binnengehaald. Op de stand 5-4, 6-2 wist Bolsward het af te maken met een bovenslag.
Natuurlijk werden er veel voorspellingen gedaan over de Freule komende woensdag, wat de resultaten van vandaag en de loting betreft zou het wel eens een finale kunnen worden tussen dezelfde parturen als vandaag. We wachten af, het is een partij apart,iedereen veel succes.
Deze partij werd mede mogelijk gemaakt door Franeker Bouwglasservice, de PC en een
kaatsliefhebber.
De uitslag:
1.Bolsward met: Hendrik Bouwhuis, Willem Siebe Hilverda en Peter van Zuiden.
2.St. Annaparochie met: Rein Hiemstra, Sjoerd de Jong en Krijn Hiemstra
3.Arum met: Jan Bauke Tolsma, Kevin Jaarsma en Jan Schurer
4,Dronrijp met: Jan Sipke Tuinman, Franke Jongboom en Jan Dominicus v.d. Wal
4.St. Jacobiparochie met: Andries Jensma, Enno Kingma en Rick Poorstra

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers