contact zoeken wedstrijden

Westhoekpartij Jongens Door elkaar loten del+verlr

11 juli 2010 10:00
St. Jacobiparochie
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV HET NOORDEN
Wedstrijdsecretaris P. van Dijk
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Kevin Jaarsma, Kars Zeinstra en Kees v/d Schoot winnen de jongens d.e.l. partij in de Westhoek.
Uit een lijst van 16 parturen werd de finale gewonnen met 5-4 en 6-2 door Kevin Jaarsma Arum, Kars Zeinstra Franeker en Kees v/d Schoot uit Sexbierum. Zij versloegen in de finale Pieter Sijbren Scharringa Wjelsryp, Riemer Akkerman St. Jabik en Richard Tamminga Hurdegaryp.
De beide derde prijzen gingen naar Jan Friso Bruinsma Wommels, Frans Dooper Witmarsum en Johannes Bonnema Tzummarum en Jelle Scharringa Wjelsryp, Hendrik de Boer Wommels en Patrick Miedema Peins.
In de verliezersronde werd de eerste prijs behaald door Jan Dominicus v/d Wal Dronrijp, Andries Jensma Westhoek en Marco de Graaf Wommels. Zijwonnen in de finale van TjisseSteenstra Beetgummermolen, Pytrik van Rosendal Stiens en Jacco Kooistra Easterein.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers