contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten del+verlr

6 juni 2010 10:00
Mantgum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KF JACOB KLAVER
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Door drie keer te winnen, met daardoor 21 punten ging de winst naar Tjitte Folkertsma Wons, Albert Rinia Sneek en Roan-Hein Joostema Minnertsga.
De tweede prijs met 19 punten ging naar Jan Jetse Visser Menaldum, Richard Tamminga Hurdegaryp en Thomas Kuperus Jorwert

De vier parturen, zij kaatsten een volledige kompetitie

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers