contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten del+verlr

16 mei 2010 10:00
Makkum
Categorie Schooljongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV MAKKUM
Wedstrijdsecretaris C. van der Weerdt
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Albert Rinia KNKB schooljongens d.e.l.

Eindelijk een aangename temperatuur op Kaatsveld “De Seize” in Makkum. Op de lijst stonden 32 parturen, waarvan 1 partuur onvolledig. Na diverse bijlotingen waren de parturen compleet.
In de 1e omloop werden 2 partijen verkaatst op 5-5 6/6. De 2e omloop werd er ook spannend gekaatst met mooie bovenslagen en zitballen.

In de winnaarsronde stonden in de halve finale partuur 3 tegen partuur 15. Partuur 15 wint met 5-4 6/6. Partuur 15 stond door deze overwinning in de finale.
De andere halve finale partuur 19 tegen partuur 32. Partuur 19 wint met 5-2 6/2. Het tweede partuur voor de finale is hierbij ook bekend.

In de verliezerronde stonden in de halve finale partuur 4 tegen partuur 14. Partuur 4 wint met 5-5- 6/4. De eerst finalist is hierbij bekend.
De ander halve finale partuur 18 tegen partuur 31. Partuur 18. wint met 5-5 6/4. Hierbij is de tweede finalist ook bekend.

De finale in de winnaarsronde gaat tussen partuur 15 Patrick Nauta Berlikum en Sander Kingma Dronrijp en partuur 19 Laas Pieter van Straten Finkum en Stef de Warle Welsrijp. Partuur 15 wint deze partij met 5-2 6/4 door een vliegende zitbal van Patrick Nauta.

De finale in de verliezerronde ging tussen partuur 4. Dirjan Bouma Grou en Fedde Akkermans Stiens en partuur 18. Jasper Miedema Ried en Ytzen Smeding Dronijp. De finale van de verliezersronde was spannend. Partuur 4 wint met 5-5 6/4 door de bal boven te slaan.


Winnaarsronde
1e Patrick Nauta Berlikum, Sander Kingma Dronrijp
2e Laas Pieter van Straten Finkum, Stef de Walre Welsrijp
3e Remco Dijkstra Berlikum, Jisse Kemper Berlikum
3e Anton Born Berlikum, Patrick Postma Deinum

Verliezerronde
1e Dirjan Bouma Grou, Fedde Akkermans Steins
2e Jasper Miedema Ried, Ytzen Smeding Dronrijp
3e Leander Postma Deinum, Jelte Drijfhout Poppenwier
3e Mart van der Molen Witmarsum, Jan Peter Bootsma Itens


Prijzen voor deze partij werden aangeboden door Schilderwerken Rinia Makkum. Waarvoor onze hartelijke dank.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers