contact zoeken wedstrijden

Welpenmeisjes Door elkaar loten del+verlr

2 mei 2010 10:00
Huns
Categorie Welpenmeisjes KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV HUNS-LEONS
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Het was de eerste wedstrijd van de welpen meisjes. Mede daarom heette Durk Kuperus, voorzitter van de Technische Commissie Jeugd van de KNKB, de speelsters welkom in het nieuwe seizoen. Hij maakte tevens van de gelegenheid gebruik te wijzen op het tekort aan TC-leden. Spreker spoorde vrijwilligers aan zich aan te melden als TC-lid.
Aan de wedstrijd deden 11 parturen van 2 speelsters mee. Het was aanvankelijk mooi weer met een zonnetje erbij. De noordenwind was wel fris, maar het was droog. Veel partijen kenden een wat eenzijdig verloop. De tegenstanders werden met grote verschillen verslagen. Mede daardoor kende de wedstrijd een vlot verloop. De uitslag was als volgt:

Winnaarsronde:

1e prijs: Amarins de Groot, Mantgum en Alien Hoekstra, Harlingen

2e prijs: Thea Hijlkema, Jorwert en Lisette Tolsma, Dronrijp

3e prijs: Jeska Terpstra, Easterein en Selina Meijer, Tytsjerk

Verliezersronde:

1e prijs: Ylse Keulen, Jirnsum en Ellen Jorritsma, Easterlittens

2e prijs: Joanne Elise Broeders, Ried en Rianne Nutma, Winsum

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers