contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten A klasse

30 mei 2009 10:00
Dokkum
Categorie Schooljongens KNKB
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging KV OOSTERGO
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Uitslagen Schooljongens d.e.l. A-klasse

Bij de A-klasse Schooljongens in Dokkum werd ´dreech´ gekaatst, veel parturen bleken aan elkaar gewaagd. De lijst bestond uit 2 poules van 4 parturen. Door deze opzet waren alle kaatsers er van verzekerd dat ze tenminste 3 keer konden kaatsen. Dit alleen al maakte voor velen de lange reis naar Dokkum zeker de moeite waard.
In poule A maakten de parturen 2 (Remco Miedema en Wierd Baarda) en 3 (Christian de Haan en Andries Jensma) de dienst uit. Slechts omdat partuur 2 de onderlinge wedstrijd met 5-5 6-6 in haar voordeel besliste, eindigde dit partuur als eerste (21 uit 3) in de poule en partuur 3 als 2e (19 uit 3).
In poule B was partuur 8 (Erwin Zijlstra en Marten Pieter Bergsma) overtuigend de sterktste met 19 uit 3. Tweede in deze poule werd partuur 7 (Franke Jongboom en Mart van der Molen) met 14 uit 3.
In de finale tussen de winnaars van beide poules bleek dat partuur 2 het sterkste koppel van de dag was: met 5-3 6-4 wonnen ze vrij eenvoudig de kransen. De nummers 2 van beide poules kaatsten nog om de 3e prijs. Dit werd een vrij eenzijdige wedstrijd die met 5-1 6-2 eenvoudig in het voordeel van partuur 7 werd beslist.

1e prijs, partuur 2:
Remco Miedema, Ried
Wierd Baarda, Dronrijp

2e prijs, partuur 8:
Erwin Zijlstra, Easterlittens
Marten Pieter Bergsma, Minnertsga

3e prijs, partuur 7:
Franke Jongboom, Dronrijp
Mart van der Molen, Witmarsum

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers