contact zoeken wedstrijden

Welpenmeisjes Door elkaar loten verliezersronde

29 augustus 2009 10:00
Gaast-Ferwoude
Categorie Welpenmeisjes KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging TRIJE YN IEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Afsluiter KNKB welpen meisjes te Gaast.

Met een flinke wind, buien en onweer opkomst ging de KNKB-partij voor welpen meisjes op zaterdag 29 augustus gewoon van start. Rond 9.00 uur werden door het bestuur van “Trije yn Ien”de laatste voorbereidingen getroffen, door twee ziekmeldingen werd de lijst nog aangepast, zodat alle paruren compleet van start konden. Op het kaatsveld “De Boppe slach” te Gaast, waar de bomen en struiken rondom het veld de wind enigszins probeerde te verminderen, werd tussen 10.00 en 15.00 uur fanatiek, maar vooral sportief gekaatst.

Doordat er steeds beter en gedrevener werd gekaatst, raakten de parturen meer en meer aan elkaar gewaagd. Dit zorgde voor een opbouwende spanning in de loop van de dag. Met name de opslag was een lastige klus, maar de meiden lieten zich, evenals de toeschouwers en vrijwilligers, niet hinderen door de weersomstandigheden. Maar een overheerlijke kop soep van Mw. Hoekstra was voor de liefhebber een warm welkom!


Winnaarsronde
1e Anneke Smid (Witmarsum), Rianne Nutma (Winsum)
2e Hester Bruinsma (Wommels), Annet de Haan (st. Annaparochie)
3e Pytrik Zijlstra (Folsgare), Wieke de Jager (Schingen)
3e Amarins de Groot (Mantgum), Ymkje Yntema (Grou)

Verliezersronde
1e Selma van der Molen (Witmarsum), Joyce Greidanus (Winsum)
2e Sjoukje Stuiver (Witmarsum), Zoë de Jong (Goenga)Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers