contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B met verliezer

23 augustus 2009 10:00
Easterlittens
Categorie Pupillenjongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV ONDER ONS
Scheidsrechter Joustra, W.A.
Wedstrijdsecretaris H. Zijlstra-Rodenhuis
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Joran Gerbranda en Fedde Okkinga winnen in Easterlittens

Zondag 23 augustus is in Easterlittens de jongens pupillenwedstrijd B klasse DEL gespeeld. Deze partij, die op 2 augustus jl. vanwege hevige regenval tijdens de eerste omloop is gestaakt, werd deze keer onder stralende omstandigheden gehouden.
In de B-klasse stonden bij de start om 10.00 uur 32 parturen op de lijst.

De partij werd gewonnen door Joran Gerbranda uit Sexbierum en Fedde Okkinga uit Arum. Zij wonnen de finale en 5-1 en 6-2 van de premiewinnaars Willem van de Beek uit Engelum en en Iwan Potijk uit Wergea.
Derde prijzen waren er voor Habtamu Emke de Hoop uit Wommels, Jimmy René Geertsma uit Dronrijp en Teun Miltenburg uit Bolsward en Johan Hibma uit Arum.

In de verliezersronde werd de finale gewonnen door het partuur Dennis Fennema uit Franeker en Bonne Hijlkema uit Jorwert. Zij wonnen de finale met 5-4 en 6-4 van Roald Bruinsma uit Britsum en Kars Eekema uit Dronryp.
Derde prijzen waren er voor Tiede Draijer uit Tzummarum, Roy van den Berg uit Grou en Wieger Nutte Visser uit Anjum en Auke Boomsma uit Morra.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers