contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B met verliezer

4 juli 2009 10:00
Ee
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KF DE TROCHSETTERS
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Vandaag waren de A en B klasse jongens op bezoek by k.v. de "Trochsetters in Ee.
In de B klasse stonden 11 parturen op de lijst. De finale ging tussen de parturen Ramon Hogerhuis uit Tzummarum, Jan Bauke Tosma uit Arum, Dennis Zijlstra uit Franeker en Hendrik de Boer uit Wommels, Wietse Tiesnitsch uit Stiens, Roan-Hein Joostema uit Minnertsga. De kransen waren voor het partuur Hogerhuis zij wonnen met 5-5 6-2. Er was een derde prijs voor Kees van der Schoot uit Sexbierum, Lars Breeuwsma uit Folsgere en Pieter Vrij uit Berlikum.
In de verliesersronde was de 1e prijs voor Joeke Ids de Vries uit Wyns, Johannes van der Veen uit Pietersbierum, en Aron Postma uit Stiens. Dit partuur won met 5-4 6-0 van Klaas Salverda uit Franeker, Rutger Bijlsma uit Cornjum en Remco Kuperus uit Dronrijp.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers