contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Afdeling beperkt competitie

6 juni 2009 10:00
Makkum
Categorie Pupillenjongens
Soort Afdeling beperkt
Vereniging KV MAKKUM
Wedstrijdsecretaris C. van der Weerdt
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Gebr. Hogeboom Makkum Afdeling Competitie K.N.K.B. Pupillen.

Zaterdag 6 juni werd in Makkum de laatste wedstrijd dag georganiseerd.
Onder prachtige weersomstandigheden werd gekaatst door de jongens en twee meisjes.Deze dag stond onder leiding van A. Tichelaar , Elly Otten, Andre Tijmstra en Harry v.d Weerdt.
De voorrondes werden gekaatst in Beetgum en Zurich.
Er stonden 6 poules van 4 partuur op de lijst. In de A poule de KNKB klasse. In de B- C en D poule op KNKB /federatie klasse. De E en F poule federatie klasse.
Na veel rekenwerk werden de prijzen uitgereikt.In iedere poule waren er 2 prijzen die door de voorzitter werden uitgereikt.

Uitslag
A Poule
1ste Grou Dirjan Bouma, Roy van den Berg en Maurice Paasen
2de Berlikum 1 Wessel Miedema, Ruben Eijzinga en Jisse Kemper

B Poule
1ste Sexbierum Joran Gerbranda, Mark Jan Ykema en Hendrieke van der Schoot
2de Dronrijp 1 Gerlof Jansma, Jimmy Rene Geertsema en Rense Sybesma

C Poule
1ste Jorwert Bonne Hylkema, Sander Kuperus en Hindrik Meinsma
2de Anjum Wieger Nutte Visser en Wiebe Dijkstra

D Poule
1ste Wjelsryp/Baaium Ewoud Walda, Rykhelt Smink en Rick de Warle
2de Ried 2 Floris Visser, Roberts Broeders en Roel Pieter de Jong

E Poule
1ste Winsum Pieter Postma, Bauke Sieswerda en Fenna Kramer
2de Lekkum 1 Jesse Kooistra, Wander Meijer en Sietse Jager

Poule F
1ste Lekkum 2 Semmi Degerlier, Syb Bruining en Dennis Drijver
2de Wommels 2 Ype Bakker, Frank Bervoets en Jos Wijnja

Deze partij werd gesponsord door Gebr. Hogeboomuit Makkum.
De kransen werden aangeboden door Fam. P. Rinia.
Hartelijk dank.
Voor meerdere foto’s zie www.kvmakkum.nl onder link foto’s

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers