contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Afdeling

17 mei 2009 10:00
Heerenveen
Categorie Pupillenjongens
Soort Afdeling
Vereniging KV DE POMPEBLEDDEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

De pupillen jongens kaatsers van Berlikum (Wessel Miedema, Ruben Eijzenga en Jisse Kemper) wonnen zondag in Heerenveen de kransen.

Op deze afdelingswedstrijd met 21 parturen op de lijst was het tweetal van Sla Raak uit Engelum (Willem van de Beek en Wybren Sjoerd Postma) niet sterk genoeg en verloor met 5-2 en 6-0. De derde prijs was voor Stiens (Laas Pieter van Straten, Kevin Jordi Hiemstra en Willem Ruisch).

Bij de door elkaar loten wedstrijd gingen de kransen naar Jehannes Gietema uit Exmorra en Pieter Sijtsma uit Wommels. De tweede prijs was voor Rense Sijbesma uit Dronrijp en Durk Scheen uit Ried en Redmer Wolters uit Wytgaard en Marco de Groot uit Franeker gingen met de derde prijs naar huis.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers