contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten met verliezers afd.

17 mei 2009 11:00
Huizum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV ONDERLING GENOEGEN
Wedstrijdsecretaris A.H. Kleefstra
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Onder zeer slechte weersomstandigheden, met voortdurende regenbuien, werd op het kaatsveld van O.G. Huizum toch gestart met de partij. Dankzij het uitstekende veld hadden de kaatsers weinig problemen met al het water dat naar beneden kwam. Bovendien was er geen enkele kaatser die zich in negatieve zin uitliet. Deze jongens categorie wil graag kaatsen en hebben allen een goede conditie.
Natuurlijk was het even hectisch toen de eerste afdelingsparturen afvielen na de eerste omloop en deze kaatsers ingepast moesten worden bij de "d.e.l." wedstrijd. Harde wind met regen in de bestuurswagen de lijsten werden nat maar toch zonder wanklank kon alles in rap tempo doorgaan.
Op de middag werd het droog, kwam de zon nog even om de hoek en eindigde deze dag in een positieve sfeer. Met dank aan de jonge scheidsrechters F.Baarsma en R. Postumus.
Als uiteindelijke winnaars kwamen uit de bus:

1.Tjisse Steenstra Beetumermolen, Tjeerd de Vries Wommels, Jelmar Westra Berlikum
2.Carlo Booms Easterein, Domink Lukkes Weidum, Paulus Zeinstra Roordahuizum

Het partuur Tjisse Steenstra versloeg in de halver finale het partuur: Arjan Hallema Easterein, Aron Postma Stiens, Dennis Dijkstra Wouterswoude (5-0 6-6)

Het partuur Carlo Booms versloteg in de halver fina het partuur: Rutger Hazelhoff Lekkum, Wytse Venema Bolsward, JoekeIds de Vries Lekkum (5-2 6-4).

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers