contact zoeken wedstrijden

Senioren Door elkaar loten

17 mei 2009 10:00
Huns
Categorie Heren 2e klasse
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV HUNS-LEONS
Scheidsrechter Zee, van der H.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

De heren 1e klas partij d.e.l. zondag in Huins (Wassenaarpartij) telde 16 partuur op de lijst.

In de ene halve finale kaatsten de parturen van Hyltje Bosma, Site Ferwerda en Jan Sjoerd Tolsma tegen het partuur van Pieter Vogels, Hendrik Tolsma en Michel van der Veen.
Het partuur van Pieter Vogels kwam met 4 eersten voor maar daarna stokte het bij dit trio waardoor de tegenpartij toch nog langszij kwam. Het partuur van Vogels kon op het juiste moment de draad weer op pakken en won uiteindelijk met 5-4 en 6-2 na een zitbal van de voor best opslager Hendrik Tolsma.
De andere halve finale ging tussen de parturen van Leo Vogels, Hillebrand Visser en Karel Nijdam tegen het partuur van Jouke Bosje, Jan Brandt Wiersma en Theun Larooi.
Na een gelijk opgaande partij tot spellen gelijk werd er door een bovenslag van Karel Nijdam op de stand 3-2 en 6-6 een gaatje geslagen. Het partuur van Leo Vogels liep vervolgens uit tot 5-2 en 6-6 , maar door een opslagmisser van Vogels kwam de spanning toch enigszins terug.
Hillebrand Visser maakte aan de illusies van het partuur Bosje een eind door op de stand van 5-4 en 6-4 de kaats te passeren.

De finale kende een spannend verloop. Tot drie eersten gelijk werden er om en om bordjes binnen gehaald.
Op de stand 3-3 en 6-6 en een kleine kaats werd er door Hillebrand Visser een buitenslag geplaatst. Op de stand 4-3 en 4-6 en na een bovenslag van Pieter Vogels kon de partij nog alle kanten op. Vervolgens een kaats bij de middellijn op de stand 4-3 en 6-6. Hendrik Tolsma verdedigde deze kaats met ferve (kwaadslag Visser) en het eind van partuur Leo Vogels leek in zicht. Toch kwamen laatstgenoemden nog terug tot 5-4, maar op de stand van 5-4 en 6-4 viel het doek en kon het partuur van Pieter Vogels, Hendrik Tolsma en Michel van der Veen met de kransen en de fraaie horloges naar huis.
Tot koning van de partij werd met algemene stemmen uitgeroepen Hendrik Tolsma uit Goutum.

Uitslag:
1e prijs:
Pieter Vogels - Firdgum
Hendrik Tolsma - Goutum
Michel van der Veen – Franeker
2e prijs:
Leo Vogels – Firdgum
Hillebrand Visser – Schettens
Karel Nijdam – Leeuwarden
3e prijs:
Hyltje Bosma – Makkum
Site Ferwerda - Stiens
Jan Sjoerd Tolsma – Deinum
3e prijs:
Jouke Bosje – Baaium
Jan Brandt Wiersma – Grou
Theun Larooi – Beetgum

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers