contact zoeken wedstrijden

Jongens Afdeling

2 augustus 2008 10:00
Witmarsum
Categorie Jongens KNKB
Soort Afdeling
Vereniging KV PIM MULIER
Wedstrijdsecretaris M Reitsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Vlak voor de Freule te Wommels werd afgelopen zaterdag de traditionele Pier Elgersma partij georganiseerd. In Witmarsum stonden bij KF Pim Mulier maar liefst 40 parturen op de lijst. De jongens(14-16 jarigen) kaatsen al jaren om zeer fraaie horloges. Naast de afdelingspartij was er ook een d.e.l. partij met verl.afdeling (verliezersronde afdelingspartij) met nog eens 24 parturen.
Wjelsryp (Jelmer Hofsee, Paulus yde Walda en Joukje Bosje) toonden zich na een lange dag de sterkste door in een ietwat eenzijdige finale Hartwerd te verslaan. Fokke Jan Kooistra, Sjoerd Bouma en Gerrit Jan Duiven bleven na een moedig begin op een spel steken.
Wjelsryp kaatste de gehele dag al zeer goed en kwam in de finale terecht door Grou, Weidum en favorieten Tzummarum en Bolsward te verslaan. Vooral de partij tegen Tzummarum was zeer spannend. Elke keer keek Wjelryp tegen een achterstand. Na 4-4 was het Wjelryp wat de 5 eersten pakte en daarna de winst. De partij tegen Bolsward (Peter en Thomas van Zuiden en Carlo Booms) was eveneens spannend, en er werd goed gekaatst. De beslissing viel op 4-2 en 6-6 toen Wjelsryp de 5 eersten pakte i.p.v. Bolsward de drie eersten. Bolsward spartelde even tegen (5-3) waarna de Wjelsrypsters de partij wonnen met 5-3 6-6.een staand nummer “op de drie” zorgde voor een finaleplaats.
Hartwerd bereikte de finale door Ysbrechtum, Wiuwert/Britsum, Harlingen en Longerhouw-Schettens te verslaan. Tegen Harlingen en Longerh./Schettens werd er ternauwernood gewonnen in mooie partijen . tegen Harlingen keek men tegen een grote achterstand aan en tegen Longerh./Schettens was het stuivertje wisselen. Logerhouw/Schettens (Titus Witteveen, Steffen de Boer en Johan v. Abbema) konden toch terug kijken op een geslaagde dag door pas in de halve finale te verliezen van Harwerd.
De finale tussen Hartwerd en Wjelsryp kende helaas voor de neutrale toeschouwer een eenzijdig verloop. Hartwerd had na 1-1 wel hoop maar die was snel vervlogen. Kopman Jouke Bosje leidde zijn partuur met goede opslager Jelmer Hofstee naar een 4-1 voorsprong. Hartwerd pakte het spel maar, daarna stoomde Wjelsryp naar een soevereine overwinning. Op 5-2 en 6-2 sloeg Fokke Jan Kooistra de bal naast het perk en waren de kransen voor Wjelsryp en het zilver voor Hartwerd.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers