contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten 1e/2ejrs verlie

12 juli 2008 10:00
Pingjum
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV JAN REITSMA PINGJUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris H. Brandsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Uitslag P.B.van Popta-partij
1e Hendrik Kootstra (Koning) Minnertsga,Simon Nijkamp,Harlingen, Siebe Pyt Fennema, Friens.
2e Sjoerd de Jong, Sint Annaparochie, Hendrik de Boer, Wommels, Rick de Graaf, Tzummarum.
3e. Sicco Scheltema, Easterein, Bartele Boersma, Harlingen, Auke Geert
Ybema, Ferwoude. Martijn de Haan Tzummarum, Peter van Zuiden, Tjerkwerd, Jitze de Jong Wijnaldum

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers