contact zoeken wedstrijden

Jongens Vrije formatie

25 juni 2008 13:00
Arum
Categorie Jongens
Soort Vrije formatie
Vereniging KV WILLEM WESTRA
Wedstrijdsecretaris L. Kuipers-Landskroon
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Arnold Zijlstra, Tzummarum, Jort Strikwerda, Wommels en Thomas van Zuiden uit Tjerkwerd zijn de winnaars van de jongenswedstrijd die woensdag, 25 juni in Arum gekaatst werd.
Bij de jongens vrije formatiewedstrijd met 17 parturen stak het winnende partuur er met kop en schouders bovenuit. Zij waren dan ook de terechte winnaars van de Sieger Goïnga-partij, die dit jaar voor de 23ste keer georganiseerd werd. Jort Strikwerda was de sterkste man van het partuur, hij mocht dan ook de koningsprijs mee naar Wommels nemen.
Van meet af aan ging het de latere winnaars vlot af deze wedstrijd, de eerste omloop werd met 5-1, 6-4 gewonnen van Patrick Scheepstra, Rients Julianus en Niels Heitbrink. De tweede omloop werd zelfs een complete walk-over, met 0-5 en 0-6 werden Peter van Zuiden, Anno Galema en Frans Johan van der Gaast neer huis gekaatst.
In de derde omloop boden Gosse Beeksma, Rutger Diertens en Jouke Bosje aanzienlijk meer tegenstand, zij kwamen nog sterk terug en Arnold, Jort en Thomas moesten even een tandje bij zetten. Op 4-5, 6-6 bereikten ze de halve finale.
Titus Witteveen, Schettens, Johannes Hazenberg, Wommels en Dennis de Bruin, Tzummarum konden weinig inbrengen tegen het partuur van Arnold Zijlstra, zij zagen in de halve finale de winst met 1-5 en 0-6 naar de tegenstanders gaan en moesten genoegen nemen met de derde prijs.
In de finale waren de tegenstanders Sjouke Hellinga, Damwoude, Grietzen Broersma, Easterlittens en Anne Wind, Pingjum. In de derde omloop hadden zij een zware dobber aan Rick Poortstra, Oane Veldman en Sjoerd de Jong. Met alles aan de hang wisten Hellinga c.s. de winst binnen te slepen: 5-5, 6-6. Ze konden even uitrusten van deze slijtageslag, want ze bleven staan in de vierde omloop.
De verwachting, dat Zijlstra c.s. in de finale te sterk zou zijn voor Hellinga c.s. bleek terecht, Arnold, Jort en Thomas wisten de finale met 2-5, 4-6 overtuigend te winnen met Jort Strikwerda in de hoofdrol. Dat hij de koning zou zijn, verwachtte zijn maten al: hij stond al in het midden bij de prijsuitreiking. Naast de bij deze partij traditionele zilveren lauwertakken kon hij de koningsprijs met bijbehorende herinneringsmedaille in ontvangst nemen.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers