contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten met verliezers

8 juni 2008 10:30
Heerenveen
Categorie Pupillenjongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV DE POMPEBLEDDEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

In Heerenveen stonden vandaag 23 partuur op de afdelingslijst en nog eens 10 kaatsers hadden zich aangemeld voor de d.e.l. wedstrijd, waaraan ook de verliezers van de afdelingswedstrijd aan mee mochten doen.

In een verzengende hitte, maar gelukkig zo nu en dan eventjes afgewisseld door een wolkje, was het nodig om zo nu en dan even met water te sproeien. De organistatie hoefde hiervoor alleen wat emmertjes water te plaatsen en het watergevecht was een feit. Naast de randverschijnselen werd er gelukkig ook nog goed en meestal spannend gekaatst.

Als winnaar uit de strijd kwamen bij de afdelingspartij het partuur van Minnertsga. Ondanks dat zij met hun tweeen kaatsen wisten zij het sterke Berlikum 2 in de spannende finale te verslaan met 5-4-6-4. Minnertsga kreeg het vandaag zeker niet kado, want tegen Reduzum werd het 5-5 en tegen Makkum 5-4, maar met vooral een flitsende opslag werden de perken van de tegenstanders gekraakt.
Naast de grootmachten Minnertsga en Berlikum bij het kaatsen, was er een mooie en verdiende derde prijs voor Grou. Dit biedt gelukkig weer hoop voor de breedte van de kaatssport.

Bij de d.e.l. wedstrijd werd het sterke partuur van Jehannes Gietema en Evert Telenga de winnaar. Na een spannende partij in de derde omloop, bleven zij staan en waren daarmee voldoende uitgerust om het uitgebluste partuur van Remmelt Bouma en Ewoud Walda met klinkende cijfers te verslaan 5-0 6-0.

De uitslagen waren samengevat dus als volgt:

Afdelingen:
1e prijs Minnertsga (Marten P. Bergsma en Herre de Vries)
2e prijs Berlikum 2 (Ruben D. Eijzenga, Remco B. Dijkstra en Patrick Nauta)
3e prijs Grou (Dirjan Bouma, Roy van der Berg en Shermon Daal)

D.e.l. wedstrijd:
1e prijs Jehannes J. Gietema (Exmorra) en Evert Telenga (Menaldum)
2e prijs Remmelt Bouma (Weidum) en Ewoud Walda (Wjelsryp)
3e prijs Jorrit J. Meinsma (Jorwerd) en Marco Weijer (Wommels)

De kaatsvereniging de Pompebledden was natuurlijk verheugd met de volle lijst. Met twee velden en totaal 11 perken werd er nog even gehoopt om rond 16.00 klaar te kunnen zijn. Deze hoop bleek wederom ijdel want het werd toch nog weer 18.00, maar desondanks kunnen wij terugzien op een uitstekend geslaagde kaatsdag, met een bovengemiddelde omzet van ijs, chips en patat. Deze laatsten voornamelijk om de zoutreserves weer op peil te brengen.

Verder was er nog één groot lichtpunt..... het kaatspubliek heeft kunnen zien dat de zon wel wil schijnen in Heerenveen. Hier werd wel eens aan getwijfeld, omdat de laatste jaren de Masters- hoofdklasse partij geregeld in het water is gevallen. Wij hebben goede hoop dat nu ook op 20 juni, op de 10-jarige jubileumpartij van de Masters de zon de gouden kaatsballen fel zal laten schitteren. Graag nodigen wij de keatsleafhawwer dan ook uit om vrijdagmiddag 20 juni om 15.30 een kijkje te komen nemen...

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers