contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten A klasse 6 partuur

8 juni 2008 10:00
Damwald
Categorie Meisjes KNKB
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging KV NUT EN NOCHT
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris B. Hellinga
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op de zonovergoten kaatsvelden van de kaatsvereniging Nut en Nocht te Damwoude kaatsten in de A-klasse 4 parturen. Bij partuur 1 was Janneke Koelmans uit Oudebildtzijl bijgeloot voor Ilse Noormans. Met haar maten Grada van der Schoot, Sexbierum en Lisette Wagenaar, St. Annaparochie, behaalde ze in 3 partijen de maximale winst van 21 eersten. De tweede prijs was voor Rianne Vellinga, Franeker, Manon Scheepstra, Franeker en Margriet Bakker, Winsum. Zij behaalden 16 eersten.

In de B-klasse bleven na het uitvallen van twee meisjes - één in de A-klasse en één in de B-klasse, van de oorspronkelijke 10 parturen 9 over. Scheidsrechter Folkert Baarsma, die vandaag na afloop van de partij zijn scheidsrechterdiploma kreeg uitgereikt, wist prima raad met het voor leken moeilijke systeem van bijloten. Uiteindelijk gingen de kransen naar het partuur van Francien Hoogland, Beetgumermolen, Nynke Sinnema, Grou en Martine Westra, Beetgumermolen. De tweede prijs was voor Lucy IJsselmuiden, Jirnsum, Sietske Okkema, Easterein en Ilse Boonstra, Hallum. In de finale leek het erop dat deze dames de kransen mee naar huis zouden nemen,

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers