contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten A klasse 8 partuur(2x4)

17 mei 2008 10:00
Minnertsga
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging KV MINNERTSGA
Scheidsrechter Houtsma, D.
Wedstrijdsecretaris G. Sinnema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Afgelopen zaterdag was de Adam Joostema partij voor jongens verkaatst in Minnertsga.
Onder moeilijke weersomstandigheden moesten om 10 uur 8 partuur in de A klasse en 10 partuur in de B klasse van start.
In de A klasse kwamen uiteindelijk de parturen van Hendrik Kootstra (Minnertsga) Rients Julianus (Marssum) en Jorren Westra (Beetgumermolen) in de finale te staan tegen Gosse Beeksma (Cornjum) Oane Veldman (Tzummarum) en Jeroen de Haan (tzummarum). Na een gelijkopgaande partij tot 3 – 3 nam het partuur van Hendrik Kootstra het initiatief en won uiteindelijk met 5-3 6-4
De derde prijs was voor het partuur van Patrick Scheepstra (Franeker) Geert Jab de Jong (St.Annaparochie) en Gerrit Jan Duiven (Hartwerd). Zij wonnen met 5-3 6-6 van Bauke Triemstra (St .Jacobiparochie) Simon Zijlstra (Easterlittens) en Dennis de Bruin (Tzummarum)
In de B-klasse ging de eerste prijs naar het partuur van Peter van Zuiden (Tjerkwerd)
Rutger Diertens (Dronrijp) en Albert v.d.Weide (Dronrijp). Zij waren in de finale veel te sterk voor het partuur van Robert de Bruin(Tzummarum) Jan Hof (Franeker) en Dennis Dijkstra (Wouterwoude). De uitslag werd 5-0 6-2. De eerste prijs in de verliezersronde was voor het partuur van Jitze de Jong(Wijnaldum) Piter Postma(Cornjum) en Gerrit Gabe Schaaf (Menaldum)

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers