contact zoeken wedstrijden

Welpenmeisjes Door elkaar loten verliezersronde

10 mei 2008 10:00
Broeksterwald
Categorie Welpenmeisjes KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KC SLA RAEK
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op de lijst 11 parturen. Na een zeer geslaagde partij waren de kransen voor Sandra Hofstra Wjelsryp en Froukje Sinnema Arum.
De overige uitlagen:

1. Sandra Hofstra Wjelsryp en Froukje Sinnema Arum
2. Sjanet Wijnia Wommels en Fenna Kramer Winsum
3. Louise Krol Ee en Nynke de Schiffart Tzum

Verliezersronde
1. Mintje Meintema Dronrijp en Jennie Terpstra Mantgum
2. Baukje Terpstra Easterein en Alize Bootsma Wommels

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers