contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten eindwedstrijd

2 september 2007 10:00
Huizum
Categorie Schooljongens (N)
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV ONDERLING GENOEGEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris A.H. Kleefstra
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op zondag 2 september was de afsluiting van de schoolmeisjes en -jongens in Huizum. Er werd gekozen voor een del., de meeste parturen hadden 2 jongens en 1 meisje en enkele parturen hadden 2 meisjes en 1 jongen. Er werd gekaatst met een zachte bal en voor de jongens was er een extra handicap dat ze niet rechtstreeks boven mochten slaan. In 9 perken werd gekaatst en er stonden 30 partuur op de lijst. Er werd de hele dag met plezier gekaatst en veel en verrassend tussenspel gezien


Om ca. 16 uur werden de prijzen uitgereikt;
1e prijs: Martine Tiemersma Easterein, Folkert Bergsma Reduzum en Johannes v.d. Veen Pietersbierum
2e prijs: Iris v.d.Veen Franeker, Ramon Hoogerhuis Tzummarum en Kees v.d. Schoot Sexbierum
3e prijs: Nynke Kooistra Dronrijp, Hendrik de Boer Wommels en Jorrit Joustra Winsum
3e prijs: Anita Kant Jirnsum, Willem Heeringa Tzummarum en Peter van Zuiden Tjerkwerd.
Het was een zeer geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar. Met grote dank aan bestuur O.G. Huizum en TC-leden Ype Tiemersma, Pieter v.d. Weide en Jan Winkel.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers