contact zoeken wedstrijden

Heren 30+ Door elkaar loten Verliezersronde

26 augustus 2007 11:00
Franeker
Categorie Heren 35+
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV JAN BOGTSTRA
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Roel Venema, Tammo Bijlsma en Jan de Boer winnen Makelaardij Van der Wal partij heren 30+

Onder prachtige omstandigheden werd er afgelopen zondag op het heilige der heiligen gestreden door de heren 30+, gastheer Jan Bogtstra had haar zaakjes meer dan in orde. Daarbij opgemerkt dat er aan de voorlaatste wedstijd in deze categorie wederom 9 parturen op de lijst stonden, waardoor er tot nu toe nog geen enkele wedstrijd van de agenda behoefde te worden afgevoerd.

Klokslag 11.00 uur kon scheidsrechter Sander Hof het startsein geven voor deze traditionele Makelaardij Van der Wal kaatspartij.
Edwin Koopstra moest in de 1e partij de strijd aangaan tegen zijn broer Marcel, ze kregen daarbij respectievelijk steun van Age Sikma en Benny Toering aan de ene kant en Herman Radelaar en Jacob Kamstra aan de andere kant. Marcel Koopstra wist met zijn partuur de broederstrijd in zijn voordeel te beslissen bij de stand 3-5 6-6.
Klaas Dijkstra en Jappie Wagenaar kregen steun van Hein Spindelaar, maar de heren konden het niet bolwerken tegen good old Roel Venema (50+), Jan de Boer en Tammo Bijlsma, ze vonden hun waterloo bij de stand 2-5 0-6.
De plaatselijke favorieten, Jan Sipma en Dirk Terpstra lieten met hun maat Evert Dijkstra het partuur van HB-lid Piet Zondervan, Johan Hettema en Gooitzen Eijer met lege handen staan, daar viel de laatste slag bij de stand 5-2 en 6-0.
Hylke Algra, Hein Rodenhuis en Ludwig Seerden waren een duidelijke maat te groot voor Wietse Punter (Grou), Rinze Cuperus en Jelle Jan Bouma ook daar was de uitslag 5-2 en 6-0.
Door een staand nummer op de eerste lijst nam het partuur van Nanning Seepma, Herman Reinsma en Frans Vijver in de 2e omloop op tegen Marcel Koopstra cs in een zeer spannende partij was het telkens stuivertje wisselen met beurtelings het initiatief bij de andere partij. Nanning Seepma cs leken bij de stand 5-46-6 aan t langste eind te trekken, maar een ongelukkige stuit zorgde ervoor dat Frans Vijver de bal aan zich voorbij moest laten gaan en de parturen in evenwicht kwamen. Het laatste eerst was voor Jacob Kamstra een erg ongelukkige, hij moest zijn meerdere erkennen in het partuur Seepma toen hij bij de stand 5-5 0-6 het perk niet wist te vinden.
Formatie Roel Venema vs Dirk Terpstra was een stijd met als inzet een plaats in de finale. Er werd gestreden om iedere bal, maar Venema cs was duidelijk een maatje te groot en won met 5-2 6-4.
Door een staand nummer op de 2e lijst moest partuur Ludwig Seerden op de derde lijst aantreden tegen Seepma cs. Een vlotte 2-0 voorsprong voor Seerden cs werd snel teniet gedaan door trio Seepma. in het vervolg van de wedstrijd zou een uitstekend kaatsende Hein Rodenuis zijn partuur weer in het goedfe spoor zetten en de overwinnig binnen slepen. Bij de stand 5-3 6-4 vond Hylke Algra de bovenlijn en bracht daarmee zijn partuur in de finale tegen Venema cs.
Om 15.30 uur werd een aanvang gemaakt met de finale, een finale waarin soms prachtige slagenwisselingen te zien waren en waarbij de met zeer goed spel genomen 4-1 voorsprong voor Seerden cs uiteindelijk werd omgebogen tot een 4-5 achterstand. Opnieuw was het Rodenhuis die met zeer sterk opslag geweld de zaak in evenwicht bracht; 5-5. Jan Bogtstra kreeg waar t recht op had, een fraaie finale die werd besloten met een prachtige zitbal van Roel Venema op de stand 5-5 6-4.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers