contact zoeken wedstrijden

Meisjes Vrije formatie + verliezersronde

15 juli 2007 10:00
Grou
Categorie Meisjes KNKB
Soort Vrije formatie
Vereniging KV IT WETTERLAN
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

De meisjes v.f. wedstrijd in Grou werd gewonnen door Janneke Koelmans (Oude Bildtzijl) Rianne Vellinga (Franeker) en Lyanne van Rijn (Deinum). Zij versloegen in de finale met 5-4 en 6-4 Joukje Kuperus (Dronrijp) Feikje Bouwhuis (Bolsward) en Lisette Wagenaar ( Sint Annaparochie) Ook werd bij deze wedstrijd een koninginnebeker uitgereikt. De WiMo bokaal gaat voor één jaar naar Oude Bildtzijl want de commissie gaf de meeste punten aan Janneke Koelmans de opslager van het winnende partuur.
Er was een derde prijs voor Marie Jetske Lettinga (Dongjum) Rixt Bijlsma (Stiens) en Rianne Dorst (Sint Jacobiparochie) die de halve finale verloren van de premiewinnaars met 5-4 en 6-6.
Er was ook een verliezersronde en daarin was de eerste prijs voor Anke Marije Pompstra ( Easterein) Marije Hiemstra (Easterein) en Wiljo Sijbrandij (Dearsum) die met 5-1 en 6-6 de finale wonnen van Linda de Hoop (Easterlittens) Marije van der Meer (Sibrandabuorren) en Harmke Siegersma (Berlikum)

Uitslag:
1e Janneke Koelmans (Oude Bildtzijl)
Rianne Vellinga (Franeker)
Lyanne van Rijn (Deinum)

2e Joukje Kuperus (Dronrijp)
Feikje Bouwhuis (Bolsward)
Lisette Wagenaar ( Sint Annaparochie)

3e Marie Jetske Lettinga (Dongjum)
Rixt Bijlsma (Stiens)
Rianne Dorst (Sint Jacobiparochie)

Verliezersronde

1e Anke Marije Pompstra (Easterein)
Marije Hiemstra (Easterein)
Wiljo Sijbrandij (Dearsum)

2e Linda de Hoop (Easterlittens)
Marije van der Meer (Sibrandabuorren)
Harmke Siegersma (Berlikum)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers