contact zoeken wedstrijden

Junioren Door elkaar loten

17 juni 2007 10:00
Zweins
Categorie Heren junioren KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV KLAAS BOORSMA
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

De winst tijdens de d.e.l. partij junioren te Zweins was voor Site Ferwerda Stiens (koning), Pieter Jan Plat St. Annaparochie en Gert Anne van der Bos Holwerd. Er stonden 11 parturen op de lijst.


Op het gezellige veld van Zweins waren de winnaars opslager Gert Anne van der Bos, voorinse Pieter Jan Plat en achterinse en voorminst opslager Site Ferwerda met 5-2, 6-4 duidelijk de meerdere van Feiko Broersma Easterlittens, Lennart Adema Makkum en Dennis Wijnjeterp Dongjum. De premiewinnaars hadden eerder in de halve finale met 5-1, 6-6 gewonnen van Leo Vogels Firdgum, Pytrik Hiemstra Easterein en Johan Diertens Dronrijp, die daarmee dus de 3e prijs hadden.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers