contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B+verliezersron

10 juni 2007 10:00
Mantgum
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KF JACOB KLAVER
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Kaatsvereniging Jacob Klaver uit Mantgum hadden vandaag de jongens B - klasse op bezoek. De 1e prijs was voor Titus Witteveen, Schettens, Redmer Jorna, Tytsjerk en Simon Nijkamp, Harlingen

2e prijs, Hendrik Kootstra, Minnertsga
Focko Smits, Jirnsum
Raouf Alexander Leeraar, Raerd

3e prijs, Bauke Triemstra, Sint Jacobiparochie
Sybren Beert de Jong, Kimswerd
Marcel Wassenaar, Sint Jacobiparochie

B-klasse, verliezersronde:
1e prijs, Gosse Beeksma, Cornjum
Dennis de Bruin, Tzummarum
Steven Breimer, Harlingen

2e prijs, Simon Zijlstra, Easterlittens
Hessel Sytse de Haan, Holwerd
Harm van der Hoek Jirnsum

3e prijs, Anne Wind, Pingjum
Robert de Bruin, Tzummarum
Jan Flapper, Hidaard

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers