contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten A klasse poule

28 augustus 2016 11:00
Witmarsum
Categorie Schooljongens KNKB
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging KV PIM MULIER
Scheidsrechter Clubscheidsrechter,
Wedstrijdsecretaris S.A. de Jong
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

De uitslag:
1. Steven Koster Tzum en Gerwin Dijkstra Anjum
2. Haye Tseard van der Hem en Jorn Lars van Beem beiden Dronrijp
3. Hessel Postma Winsum en Bauke Folkerts Easterlittens
extra 4e prijs beschikbaar gesteld door de vereniging:
3. Jitze Floris Joure en Stan van den Berg Grou


1e prijs: Partuur 3
Steven Koster TZUM
Gerwin Dijkstra ANJUM

2e prijs: Partuur 4
Jorn Lars van Beem DRONRYP
Haye Tseard van der Hem DRONRYP

3e prijs: Partuur 7
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Hessel Postma WINSUM

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers