contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten del + herk. afd.

6 augustus 2016 11:00
Witmarsum
Categorie Jongens KNKB
Soort Door elkaar loten
Vereniging KV PIM MULIER
Scheidsrechter Visser, T.
Wedstrijdsecretaris M Reitsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Uitslag jongens opstapronde Witmarsum zaterdag 6 augustus 2016:
1. Lucas Postma (Dronrijp), Gerben de Boer (Gaast) en Libbe Mud (Warga)
2. Djurre Seerden (Franeker), Wybe Kor Pijnacker (Ferwert) en Michel Dolle (Balk)
3. Wytze Wassenaar (Wier), Jurrit Osinga (Engelum) en Aaron Palma (Beetgum).


1e prijs: Partuur 1
Libbe Mud WERGEA
Gerben de Boer GAAST
Lucas Postma DRONRYP

2e prijs: Partuur 2
Djurre Seerden FRANEKER
Wybe Kor Pijnacker FERWERT
Michel Dölle BALK

3e prijs: Partuur 3
Wytze Wassenaar WIER
Aaron Palma BITGUM
Jurrit Osinga INGELUM

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers