contact zoeken wedstrijden

Jongens Afdeling

6 augustus 2016 10:00
Witmarsum
Categorie Jongens KNKB
Soort Afdeling
Vereniging KV PIM MULIER
Wedstrijdsecretaris S.A. de Jong
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

De Pier Elgersma partij in Witmarsum telde zaterdag 44 parturen. Onder ideale weersomstandigheden werd de lijst in een vlot tempo afgewerkt. De wedstrijden werden prima geleid door de scheidsrechters Seffinga, Visser en good old Age Tichelaar. Rond 18.00 uur viel de laatste slag in het voordeel van Menaam. Menaam werd overtuigend winnaar De uitslag:
1. Menaam (Harmen Schuitmaker, Tom Gerard Cats en Tycho de Groot)
2. Makkum (Rik van der Gaast, Lars Onrust en Ype Bert van der Logt)
3. Exmorra (Jelmer Dijkstra, Pieter Jan Leijenaar en Albert Feenstra)
4. Baard (Klaas Gerrit Meulenaar, Durk Hoogma en Stefan van der Meer)
4. Berlikum (Corné Tuinenga, Hein Joostema en Patrick van Dellen)
4. Lollum-Waaxens (Jan Harmen Folkerts, Gabe-Jan van Popta en Sietze Bouma).


1e prijs: Partuur 34
Harmen Schuitmaker SLAPPETERP
Tom Gerard Cats MENAAM
Tycho de Groot MENAAM

2e prijs: Partuur 41
Rik van der Gaast MAKKUM FR
Lars Onrust MAKKUM FR
Ype Bert van der Logt MAKKUM FR

3e prijs: Partuur 13
Jelmer Dijkstra EXMORRA
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
Albert Feenstra EXMORRA

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Mobiliteitspartners

Suppliers